Počítačové kurzy | Kurz Microsoft Office pre začiatočníkov

Praktický kurz práce v programoch Microsoft Office – Word, Excel a Power Point. Naučte sa pracovať v textovom editore Microsoft Word, ovládnite tabuľky a prácu so vzorcami v tabuľkovom editore Microsoft Excel. Zvládnite prípravu zaujímavých prezentácií v programe Microsoft Power Point.V priebehu 40 vyučovacích hodín vás naučíme prakticky ovládať 3 základné programy balíka Office. Tento kurz je určený začiatočníkom.

Po skončení kurzu budete sami vytvárať textové dokumenty, prezentácie a budete rozumieť tvorbe tabuliek a vzorcov.

 • 40 hodín výučby

 • množstvo praktických zadaní na počítači

 • cena: ZADARMO
  pre ľudí na úrade práce

 • cena: 199 €
  pre samoplatcov

Aktuálne termíny

Aktuálne termíny:

Košice

 • momentálne nemáme termín kurzu

 • TUKE, Němcovej 5, Košice (mapa)

v pracovných dňoch od 8:00 -14:30

Mám záujem

Pre koho je kurz určený?

 • Každého, kto sa chce naučiť pracovať v kancelárskom balíku Microsoft Office

 • Každého, kto chce vedieť tvoriť textové dokumenty, tabuľky a prezentácie na počítači

 • Pre každého, kto chce lepšie spoznať programy Word, Excel a Power Point

 • Pre nezamestnaných z úradu práce v rámci rekvalifikácie

Čo sa naučíte?

 • Vytvárať a upravovať textové dokumenty a ovládať textový editor Word

 • Vytvárať a formátovať tabuľky, používať vzorce v tabuľkovom editore Excel

 • Vytvárať zaujímavé prezentácie a animácie v programe Power Point

 • Pracovať so základnými programmi kancelárskeho balíka Microsoft Office

Ste registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný?

1) Vyberte si miesto a termín kurzu a kliknite na tlačítko Mám záujem. Na stránke s formulárom vyplňte svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväzný dopyt.

2) Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti. Pošleme vám e-mailom jednoduchý formulár, ktorý si vyplníte a donesiete na schválenie na váš úrad práce.

3) Ak vám úrad práce žiadosť o kurz schváli, je to v poriadku a uvidíme sa v školiacej miestnosti.

Schválenie žiadosti

Schválenie žiadosti o rekvalifikačný kurz na úrade práce zvyčajne trvá do 7 – 14 dní, preto vám odporúčame rezervovať si miesto v kurze čo najskôr. Po vypísaní kurzu sa miesta rýchlo míňajú.

Rezervovať si kurz nezáväzne

Ste samoplatca / fyzická osoba / firma?

1) Vyberte si miesto a termín kurzu a kliknite na tlačítko Mám záujem. Na stránke s formulárom vyplňte svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväzný dopyt.

2) Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti. Pošleme vám e-mailom predfaktúru a po jej úhrade môžete na kurz nastúpiť.

Rezervovať si kurz nezáväzne

Nezamestnaný z ÚP

ZADARMO
 • 40 hodín výučby
 • kurz práce v programoch Word, Excel, Power Point
 • získate 2 certifikáty

Samoplatca

199 / osoba
 • 40 hodín výučby
 • kurz práce v programoch Word, Excel, Power Point
 • získate 2 certifikáty

Malá skupina účastníkov = veľký výkon

Účtovnícky kurz zvyčajne realizujeme v malej skupine – okolo 10 účastníkov. Je to preto, aby sa lektor mohol behom kurzu dostatočne venovať vašim potrebám a otázkam. Chceme, aby ste si z našich kurzov odniesli čo najviac vedomostí a znalostí. Naším jediným cieľom je, aby ste po skončení kurzu boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

Naučíte sa pracovať na počítači!

Na rozdiel od konkurencie, naše účtovnícke kurzy prebiehajú viac ako 75 % času na počítači/notebooku, takže si účtovnícke úlohy reálne skúšate na počítači. Každý má vždy k dispozícii vlastný počítač/notebook s ekonomickým softvérom, na ktorom pracuje. Máme vlastné výkonné notebooky. Kurzy prebiehajú v moderne vybavených počítačových učebniach na školách alebo vo firmách.

Na kurz si po dohode môžete doniesť aj vlastný notebook.

Program kurzu Microsoft Office pre začiatočníkov

Počas kurzu si budete pracovať v programoch Word, Excel a Power Point

Zoznámenie sa s počítačom

 • Vysvetlenie základných pojmov – Hardvér a Softvér
 • Operačné systémy – základné informácie o typoch OS
 • Typy počítačov (desktop, notebook, netbook, tablet, mobilný telefón, Smartphone, PDA)
 • Rozdiely pri ovládaní

Základné vybavenie počítača

 • Stolný počítač , notebook, tablet -porovnanie
 • Obrazovka počítača, čo je to veľkosť a rozlíšenie obrazovky
 • Klávesnica a myš ich základný popis
 • Čo zvažovať pri kúpe PC…
 • Špecifiká prenosných počítačov, príslušenstvo k PC: reproduktory slúchadla
 • Konektory počítača, USB a čo sa ním dá pripojiť
 • Tlačiareň, základné typy a ich rozdiely, čo potrebujeme aby sme mohli tlačiareň použiť v programe
 • Popis zariadení skener a kamera
 • Základné princípy fungovania PC, pamäť počítača, rozdiel medzi pamäťou RAM a HDD
 • Základné jednotky kapacity pamätí, príklady veľkostí údajov pre zvuk, obrázok a video
 • Práca s obrázkom a úprava v dostupných programoch PC.
 • Externé pamäťové média (USB kľúč, CD, DVD), ich rozdiely.

Charakteristika a základy práce s OS Windows

 • Ako správne zapnúť a vypnúť PC, uspanie PC
 • Rozdiel medzi vypnutím a uspaním
 • Špecifiká vypínania notebooku
 • Základné použitie myši
 • Základné techniky práce s myšou.
 • Spúšťanie programov z ponuky štart a z pracovnej plochy, rozdiel medzi spustením programu a otvorením súboru
 • Ako program zatvoriť, rozdiel medzi zatvorením a minimalizovaním okna
 • Nastavenie myši a rýchlosti dvojkliku
 • Základné použitie klávesnice
 • Význam špeciálnych klávesov ENTER, CTRL, ALT, ESC, Funkčné klávesy
 • Ako správne používať klávesové skratky, Textový kurzor, vpisovanie verzus prepisovanie textu
 • Nastavenie rozloženia klávesnice, Popis pracovného prostredia, Vysvetlenie ponuky štart
 • Použitie pracovnej plochy, ikony, zástupcovia, Panel úloh, Oblasť oznámení, nastavenie zvuku, čas a dátum
 • Práca s ikonami na ploche, Označiť jednu alebo viacero ikon súčasne
 • Premiestniť a vymazať ikonu, Vytvorenie nového zástupcu na ploche z ponuky Štart
 • Práca s oknom, Nastavenie veľkosti okna, Práca s viacerými oknami na jednej obrazovke súčasne, technika Prilep
 • Klávesové skratky pri práci s oknom
 • Čo je to disková jednotka, priečinok a súbor, ako identifikovať typ súboru
 • Program Prieskumník
 • Vysvetlenie stromovej priečinkovej štruktúry, čo je to cesta k súboru
 • Dôležité priečinky pre obyčajného užívateľa
 • Základné operácie na súbore a priečinku
 • Ako vytvárame súbor a priečinok, vysvetlenie okna „Uložiť ako“
 • Odstránenie do koša, odstránenie natrvalo, Kopírovanie a Presúvanie
 • Použitie schránky pri kopírovaní a presúvaní, Možnosti označovania viacerých súborov a priečinkov
 • Pripojenie, odpojenie a práca s USB kľúčom
 • Trénovanie základných operácií na rôznych dátach
 • Čo je to kompresia dát zip
 • Ako rozbaliť skomprimované dáta, ako skomprimovať dáta
 • Iné často používané kompresné formáty.

Oboznámenie sa s programom MS Word

 • Použitie šablón, a ukážky dokumentov
 • Životopis, žiadosť, fax a list, letáky a brožúry
 • Tvorenie nového dokumentu
 • Vytvorenie prázdneho dokumentu, Použitie vstavaných šablón
 • Iné šablóny s ktorými sa možno stretnúť
 • Písanie textu
 • Písanie veľkých písmen, kláves SHIFT, písanie špeciálnych znakov (@ & # ö, atď)
 • Základné princípy písania všetkými desiatimi
 • Myškový a textový kurzor, presun textového kurzoru , mazanie textu, vpisovanie a prepis textu
 • Ako funguje koniec riadku, čo je to pevná medzera
 • Čo je to odsek a ako ho ukončiť, jednoduchá úprava textu prázdnym odsekom, ako predčasne ukončiť stranu
 • Kontrola pravopisu, nastavenie jazyka a jeho súvis s nastavením rozloženia klávesnice
 • Spôsoby označovania textu
 • Označovanie slova, riadku , odseku a vety
 • Niektoré užitočné klávesové skratky na označovanie textu
 • Navigácia a orientovanie sa v dokumente
 • Formátovanie textu
 • Výber typu písma a jeho vplyv na slovenský text, vkladanie špeciálnych symbolov
 • Rez, farba a veľkosť písma
 • Zarovnanie písma v odseku
 • Jednoduché nastavenie ľavého a pravého okraja odseku
 • Osvojenie správnych návykov formátu dokumentu
 • Pracovné prostredie textového editoru Word
 • Vytvorenie textu
 • Formátovanie textu, druhy výberu, opravy a úpravy textu
 • Kopírovanie a presúvanie textu, automatické opravy
 • Kontrola pravopisu
 • Šablóna dokumentu
 • Používanie preddefinovaných šablón
 • Ukladanie a otváranie dokumentu
 • Hľadanie v dokumentoch a nahrádzanie textu
 • Vkladanie obrázkov do textu
 • Tvorba jednoduchých dokumentov
 • Hlavička a päta. Tlač dokumentu.

Oboznámenie sa s programom MS Excel

 • Zošit, list, bunka
 • Otvorenie a uloženie dokumentu
 • Pohyb v dokumente, hľadanie a nahradenie textu v dokumente
 • Práca so stĺpcami a riadkami
 • Úvod, spustenie a popis okna
 • Identifikácia buniek a výber oblastí
 • Vybrané funkcie
 • Vytvorenie číselného radu
 • Kopírovanie, presúvanie, vymazanie
 • Formátovanie buniek
 • Tvorba jednoduchých tabuliek a grafov
 • Zlúčenie bunky
 • Grafická úprava tabuľky
 • Farba bunky a písma
 • Tvorenie okraja bunky
 • Využitie automatického formátovania pri tvorbe tabuľky
 • Spôsob zapisovania hodnôt
 • Rozdiel medzi rozpoznávaním hodnoty a formátom
 • Typy rozpoznávaných hodnôt
 • Operácie na bunke
 • Spôsoby označovania
 • Vymazávanie hodnoty a formátovania
 • Odstraňovanie a vkladanie bunky
 • Kopírovanie a presun
 • Práca zo stĺpcom a riadkom
 • Operácie na hárku
 • Číselný formát bunky
 • Formáty čísla
 • Formáty dátumu
 • Formáty času
 • Práca s textom v bunke
 • Nastavenie šírky stĺpca
 • Zalomenie textu
 • Nastavenia listu a tlač dokumentu

Oboznámenie sa s programom Power Point

 • Úvod do programu a oboznámenie sa s programom
 • Textové pole, súhrnné snímky, snímky (rozloženie, návrhy, prechody, animácie)
 • Pravítka, poznámky, vodítka, klipart
 • Vkladanie a úprava obrázkov, animácie, prechody
 • Vkladanie grafu, tabuľky, smartart
 • Vkladanie videa a zvuku
 • Časovanie
 • Automatické tvary a kresby
 • Nastavenie prezentácie, ukladanie prezentácie, vyhľadávanie a otváranie prezentácie
 • Tlač snímkov, podkladov a poznámok
 • Funkcia exportu dát
 • Predvádzanie prezentácie

Program kurzu Microsoft Office pre pokročilých

Počas kurzu si budete pracovať v programoch Word, Excel a Power Point

Microsoft Windows

 • Pokročilé nastavenia MS Windows

Microsoft Word

 • Formátovanie textu, odseku a strany
 • Štýly, tvorba obsahu
 • Práca s rozsiahlymi dokumentmi
 • Ako postupovať pri tvorbe a úprave rozsiahleho dokumentu
 • Použitie sekcii pri tvorbe dokumentu
 • Práca s vnorenými dokumentmi
 • Porovnávanie dokumentov
 • Revízia a verzie dokumentu
 • Automatické polia, druhy polí a práca s nimi
 • Komentáre
 • Poznámky pod čiarou
 • Krížové odkazy
 • Tvorba hromadnej korešpondencie
 • Formulárový list
 • Obálky
 • Štítky
 • Spiatočná adresa
 • Práca s objektmi
 • Vkladanie existujúcich objektov
 • Vkladanie prepojení
 • Vytváranie nových objektov
 • vloženie organizačnej schémy, vloženie rovnice
 • Vytváranie elektronických formulárov
 • Práca so šablónami
 • Vytvorenie dokumentu zo šablóny
 • Vytvorenie vlastnej šablóny
 • Úprava existujúcej šablóny

Microsoft Excel

 • Analytické nástroje
 • Rozšírený filter, porovnanie s automatickým filtrom, rôzne možné využitia
 • Súhrny, vnorené súhrny a medzisúčty. Kontingenčná tabuľka – zlučovanie, výpočtové pole, vlastnosti kontingenčnej tabuľky
 • Kontingenčný graf
 • Pokročilé matematické výpočty. (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, SUBTOTAL)
 • Početnosť znaku a intervalu (COUNT, COUNTA, FREQUENCY, COUNTBLANK)
 • Zaokrúhľovacie funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT)
 • Umocnenie a odmocňovanie, operátor umocnenia (POWER, SQRT)
 • Maticové vzorce a konštanta poľa, porovnanie s absolútnym vzorcom
 • Vážený aritmetický priemer, Modus a Medián (MODE, MEDIAN)
 • Logické Funkcie, logický výraz a pravdivostná hodnota
 • Logické operátory, logická podmienka (IF)
 • Logický súčet, súčin a negácia (OR, AND,NOT)
 • Vyhľadávacie funkcie VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX
 • Textové funkcie, porovnanie a zlúčenie reťazcov, operátor &.(EXACT, CONCATENATE, VALUE, TEXT)
 • Identifikácia Textu (ISTEXT, T) Čistenie importovaného textu a rozdelenie textu na stĺpce (TRIM, CLEAN)
 • Vyhľadanie a nahradenie reťazca (FIND, SEARCH, LEFT, RIGHT, MID, SUBSTIUTE, REPLACE)
 • Dátumové a časové funkcie, možnosti práce s dátumom a časom
 • Nástroje pokročilej analýzy, hľadanie riešenia, riešiteľ, práca v skupine, ochrana hárku a zošitu.
 • Nastavenie práv pre určitých užívateľov, zdieľanie zošita, zlúčenie zošitov, nástroj sledovanie zmien.
 • Nastavenie overovania zadávaných údajov. práca s formulárovými prvkami

Microsoft Power Point

 • Predlohy nadpisov, snímkov, podkladov a poznámok
 • Vloženie objektov z Excelu a Wordu. Načítanie snímkov z externých zdrojov
 • Vloženie akcií pod texty a objekty, tlačítka akcií, komentáre
 • Vlastné prezentácie, sledovanie zmien (revízie), vloženie videa a zvuku
 • Práca s multimédiami

Ako boli s kurzom spokojní samotní účastníci?

Jiří Galdia - Webovica.sk

S kurzom som bol veľmi spokojný. Naučil som sa všetko, čo som potreboval pre vedenie účtovníctva pre svoju živnosť. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Jirko, účastník kurzu Účtovníctvo Komplet
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Bolo mi na vašom kurze príjemne a pomohlo mi to, pretože ste hovorili odborné informácie a správali ste sa veľmi priateľsky.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Daniel Leško, účastník kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Atmosféra na kurze bola veľmi priateľská, čo hodnotím ako veľké pozitívum. Lektor venoval pozornosť každej našej otázke. Jeho prístup bol odborný a zároveň veľmi zrozumiteľný aj pre ľudí, ktorí sa s účtovníctvom nikdy predtým nestretli.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Agáta Džugan, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Celkový výkon lektora bol výborný. Vedel odpovede na všetky otázky týkajúce sa účtovných postupov.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Katarína Krasnická, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

S kurzom som bola maximálne spokojná. Splnil všetky moje očakávania. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Zuzana Hojdanová, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov

Vynikajúca lektorka pani Monika Vrančíková. Kurz splnil všetky moje očakávania. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Kristína Beráková, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Humenné
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícky kurz

Vyučujúci lektori na kurze boli na vysokej odbornej úrovni, ochotní odpovedať na všetky moje otázky. Veľmi dobre vybavenie učebne a kvalitné učebné materiály. Som rada, že som sa rozhodla pre kurz v tejto vzdelávacej spoločnosti. Absolvovanie kurzu bol pre mňa novým krokom do sveta biznisu. Ďakujem!

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Dana Belejová, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov

Veľmi profesionálny ľudský prístup. Obdivujem trpezlivosť! Myslím si, že kurz bol vedený na dostatočne odbornej úrovni. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Bc. Mária Regendová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Lektor Ing. Hvozdík : trpezlivý, ochotný, ústretový. Odborník vo svojej profesii. Veľká spokojnosť.

Pridala by som ešte týždeň na precvičenie v programoch. Kurz naplnil moje očakávania a objasnil podstatu účtovníctva.

Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Ing. Gabriela Rebová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Angelika Gyorki, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Kurz odporúčam. Informácie boli prezentované veľmi jasne a zrozumiteľne.

Odbornosť, správanie a celkový výkon lektora je na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.

Kurz bol dostatočne odborný, získali sme viac informácií, než sme očakávali.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Lýdia Serbinčíková, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Odporúčam. ?

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Michaela Ivankova, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Pani lektorka Tkáčová bola úžasná. Jej podanie informácii bolo zrozumiteľné, bola trpezlivá, ústretová a veľmi milá. Jednoznačne odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Michala Juhászová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Bez výhrad. Jednoznačne odporúčam. Vynikajúca lektorka pani Tkáčová.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Evzen Stuber , účastník kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Maximálna spokojnosť. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Mgr. Andrea Pojezdalová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Oceňujem prístup lektorky k výučbe (ľudský, praktický, profesionálny). Pri výklade látky a účtovných príkladoch vysvetľovala veci tak ako ich máme očakávať v praxi. Z dištančného vzdelávania som mala obavy, ale na konci som zhodnotila, že moje obavy boli zbytočné.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Ing. Sabová Magdaléna, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, ONLINE

Zažite aj vy príjemnú a priateľskú atmosféru na našich účtovníckých kurzoch