Účtovnícke kurzy | Kurz Účtovníctvo Komplet

Komplexný kurz jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva. Ideálny pre všetkých, ktorí chcú začať reálne viesť účtovníctvo. V priebehu 220 vyučovacích hodín vás naučíme nielen teóriu, ale najmä spracovanie účtovníctva a miezd reálne na počítači v ekonomickom softvéri.

Po skončení kurzu môžete sami začať viesť účtovníctvo a vypisovať daňové priznania. Budete mu rozumieť.

Po úspešnom ukončení kurzu možnosť zakúpiť účtovnícke programy od firmy KROS s 20% zľavou.

 • 220 vyučovacích hodín výučby

 • výuka na počítači

 • cena: ZADARMO
  pre evidovaných na úrade práce

 • cena: 1 125 € od 792€ do 921 € pre samoplatcov

  možnosť zľavy 10% pre mamičky študentov a ZŤP (viac informácií telefonicky)

Aktuálne termíny

Kurz Účtovníctvo Komplet tvorí 3 časti:

baner jednoduché účtovníctvo | Hvozdik.sk - účtovnické a počítačové kurzy

Jednoduché účtovníctvo

 • 60 vyučovacích hodín

 • výuka na počítači

 • učebné materiály

 • Cena 239€

Kurz jednoduchého účtovníctva.

baner účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

 • 120 vyučovacích hodín

 • výuka na počítači

 • učebné materiály a príklady

 • Cena 479€

Kurz podvojného účtovníctva.

baner kontakt účtovnícke kurzy Košice, Trebišov, Michalovce, Humenné | Hvozdik.sk - účtovnícke kurzy

Mzdové účtovníctvo

 • 40 vyučovacích hodín

 • výuka na počítači

 • učebné materiály a príklady

 • 40 vyuč. hod (cena 179 €)

Kurz mzdy a personalistika.

Aktuálne termíny:

Online denný | Kurz účtovníctvo komplet | 220 vyučovacích hodín

Cena od 836€ – 921€ (možnosť zľavy pre mamičky, ZŤP, študentov…)

 • od 22.4. – 31.5.2024

V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Online denný | Kurz účtovníctvo komplet | 220 vyučovacích hodín

ZADARMO cez úrad práce

 • od 16.5. – 29.6.2024

V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Online poobedný | Kurz účtovníctvo komplet | 220 vyučovacích hodín

ZADARMO cez úrad práce

 • od 17.5. – 19.7.2024

Pracovné dni od 15:30 – 20:15

Mám záujem

Online denný | Kurz účtovníctvo komplet | 220 vyučovacích hodín

ZADARMO cez úrad práce

 • od 27.6. – 8.8.2024

Pracovné dni od 8:00-14:30

Mám záujem

Pre koho je kurz účtovníctva určený?

 • Každého, kto chce začať viesť účtovníctvo

 • Každého, kto chce vedieť rátať mzdy zamenstnancov aj ich správne zaúčtovať

 • Pre živnostníkov, ktorí si chcú získať praktické skúsenosti s vedením účtovníctva

 • Pre ľudí, ktorí chcú spoznať základy jednoduchého aj podvojného účtovníctva a využiť ich v praxi

 • Pre nezamestnaných z úradu práce v rámci rekvalifikácie

Kurz Účtovníctva Komplet – čo sa naučíte?

 • Správne viesť jednoduché aj podvojné účtovníctvo v ekonomickom softvéri

 • Správne vypočítať mzdy zamestnancov podľa aktuálnej legislatívy

 • Ovládať ekonomický účtovný softvér na vedenie účtovníctva (ALFA plus, Omega, Pohoda)

 • Po ukončení kurzu zvládnete sami viesť jednoduché aj podvojné účtovníctvo pre SZČO/firmu

 • Vystaviť a zaúčtovať faktúry, účtovať majetok, zásoby, náklady, výnosy, mzdy a ďalšie náležitosti z JÚ/PÚ

 • Spoznáte aktuálnu legislatívu a dôležité zákony týkajúce sa účtovníctva a miezd

Ste registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný?

1) Vyberte si miesto a termín kurzu a kliknite na tlačítko Mám záujem. Na stránke s formulárom vyplňte svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväzný dopyt.

2) Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti. Pošleme vám e-mailom jednoduchý formulár, ktorý si vyplníte a donesiete na schválenie na váš úrad práce.

3) Ak vám úrad práce žiadosť o kurz schváli, je to v poriadku a uvidíme sa v školiacej miestnosti.

Schválenie žiadosti

Schválenie žiadosti o rekvalifikačný kurz na úrade práce zvyčajne trvá až 30 dní, preto vám odporúčame rezervovať si miesto v kurze čo najskôr. Po vypísaní kurzu sa miesta rýchlo míňajú.

Rezervovať si kurz nezáväzne

 

Ste samoplatca / fyzická osoba / firma?

1) Vyberte si miesto a termín kurzu a kliknite na tlačítko Mám záujem. Na stránke s formulárom vyplňte svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväzný dopyt.

2) Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti. Pošleme vám e-mailom predfaktúru a po jej úhrade môžete na kurz nastúpiť.

Rezervovať si kurz nezáväzne

Nezamestnaný z ÚP

ZADARMO
 • 220 hodín výučby
 • 3 kurzy v jednom (JÚ + PÚ + MÚ)
 • získate 2 certifikáty (akreditovaný MŠ a KROS)

Samoplatca

od 790€ do 936€ / osoba (možnosť zľavy až do 10% viac info telefonicky)
 • 220 hodín výučby
 • 3 kurzy v jednom (JÚ + PÚ + MÚ)
 • získate 2 certifikáty (akreditovaný MŠ a KROS)

Malá skupina účastníkov = veľký výkon

Účtovnícky kurz zvyčajne realizujeme v menšej  skupine. Je to preto, aby sa lektor mohol behom kurzu dostatočne venovať vašim potrebám a otázkam. Chceme, aby ste si z našich kurzov odniesli čo najviac vedomostí a znalostí. Naším jediným cieľom je, aby ste po skončení kurzu boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

Naučíte sa pracovať na počítači!

Na rozdiel od konkurencie praktická časť našich kurzov prebieha na počítači/notebooku, takže si účtovnícke úlohy a zadania účtujete v účtovnom programe a reálne skúšate na počítači. Každý má vždy k dispozícii vlastný počítač/notebook s ekonomickým softvérom, na ktorom pracuje. Máme vlastné výkonné notebooky. Kurzy prebiehajú v moderne vybavených počítačových učebniach na školách alebo vo firmách.

Na kurz si po dohode môžete doniesť aj vlastný notebook.

Program kurzu Jednoduché účtovníctvo (60 hodín)

Účtovať budete v ekonomických softvéroch ALFA plus alebo Pohoda.

 • Legislatíva v JU
 • Účtovné knihy a účtovné zápisy v jednoduchom účtovníctve
  • peňažný denník
  • kniha pohľadávok a záväzkov (prijaté, vydané faktúry)
  • ostatné pomocné knihy
 • Zúčtovacie vzťahy
  • pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov (odberatelia a dodávatelia), voči zamestnancom, štátnym inštitúciám a iné.
 • Členenie majetku, jeho charakteristika, účtovanie…
 • Cestovné náhrady
  • zákon o cestovných náhradách č.348/2007 Z.z.
  • nárok na náhrady z titulu pracovnej cesty
  • druhy cestovných náhrad (stravné, vreckové….)
  • náhrada za použitie vlastného vozidla
 • Účtovná uzávierka a účtovná závierka
  • účtovná uzávierka – činnosť uzatvárania účtovných kníh
  • účtovná závierka:
   • Výkaz o príjmoch a výdavkoch – zistenie výsledku hospodárenia a zistenia základu dane… odkiaľ sa čerpajúu získané údaje…?
   • Výkaz o majetku a záväzkoch – aké informácie poskytuje, z akého zdroja…?
 • DPH
 • charakteristika význam, podávanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrného výkazu cez portál finančnej správy…
 • Riešenie súvislých príkladov

Program kurzu Podvojné účtovníctvo (120 hodín)

Program, v ktorom sa naučíte účtovať je OMEGA, resp. POHODA.

Čo sa naučíte?

 • Čo to je súvaha, majetok a zdroje krytia majetku
  • vymedzenie a členenie majetku účtovnej jednotky,
  • vymedzenie a členenie zdrojov krytia majetku účtovnej jednotky,
  • súvaha – definícia, druhy, formy, štruktúra
 • Účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady – účtovná dokumentácia,
  • účtovné doklady, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva, účtovné zápisy…
  • súvahové hospodárske operácie…
  • výsledkové hospodárske operácie….
 • Sústava účtov v systéme podvojného účtovníctva, pravidlá účtovania
  • definícia účtu, podstata a členenie účtov, účty aktív a účty pasív, účty nákladov a účty výnosov a pravidlá účtovania
 • Účtové triedy členenie a charakteristika
 • Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
  • členenie, charakteristika, oceňovanie, a účtovanie DM…
  • účtovanie odpisov…
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
  • charakteristika zásob, evidencia a zúčtovanie zásob, oceňovanie zásob…
  • inventarizácia zásob…
  • spôsob A účtovania materiálu a tovaru…
  • spôsob B účtovania materiálu a tovaru…
 • Účtová trieda 2 – Finančné účty
  • peňažné prostriedky, oceňovanie a inventarizácia peňažných prostriedkov…
  • bankové účty, bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci…
  • krátkodobý finančný majetok – charakteristika, oceňovanie a účtovanie…
 • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
  • charakteristika, oceňovanie a inventarizácia zúčtovacích vzťahov podniku…
  • zúčtovacie vzťahy z obchodného styku…
 • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
  • charakteristika vlastného imania, právne formy podnikania
  • oceňovanie a inventarizácia vlastného imania…
 • Účtová trieda 5 – Náklady
  • všeobecná charakteristika a klasifikácia nákladov…
  • zásady účtovania nákladov…
 • 7. Účtová trieda 6 – Výnosy
  • všeobecná charakteristika a právna úprava výnosov, účtovanie výnosov…
  • účtovanie výnosov z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti
 • 8. Účtová trieda 7 – Uzávierkové a podsúvahové účty
  • podstata a význam výsledku hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve, účtovanie na účte 701, 702 a 710…
 • Zostavenie účtovnej uzávierky
 • Zostavenie účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát
 • Riešenie množstva príkladov z podvojného účtovníctva
 • Riešenie komplexných príkladov ručne a na počítači

Program kurzu Mzdové účtovníctvo (60 hodín)

Mzdy sa naučíte rátať v programe OLYMP, resp. POHODA

Čo sa naučíte?

 • Zákonník práce
  • všeobecné pojmy, predzmluvné vzťahy, pracovná zmluva, pracovný čas, doručovanie, skúšobná doba, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, preradenie na inú prácu, skončenie pracovného pomeru, odstupné a odchodné, práca nadčas, pracovná pohotovosť
  • nočná práca, práca nadčas, evidencia dochádzky, dovolenka, mzda a priemerný zárobok, náhrady mzdy…
 • Sociálne a zdravotné poistenie
  • náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Zákon o sociálnom poistení:
  • základné pojmy o vzniku a zániku poistenia
  • nemocenské dávky, ošetrovné …
 • Zákon o zdravotnom poistení:
  • základné pojmy: vymeriavací základ, oznamovacia a registračná povinnosť
  • výpočet miezd a daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Výpočet miezd:
  • daň z príjmov zo závislej činnosti
  • výpočet preddavkov na daň, daňový bonus zamestnanecká prémia, ročné zúčtovanie dane, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 • Praktické príklady na výpočet mzdy v programe OLYMP, Pohoda.

Ako boli s kurzom spokojní samotní účastníci?

Jiří Galdia - Webovica.sk

S kurzom som bol veľmi spokojný. Naučil som sa všetko, čo som potreboval pre vedenie účtovníctva pre svoju živnosť. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Jirko, účastník kurzu Účtovníctvo Komplet
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Bolo mi na vašom kurze príjemne a pomohlo mi to, pretože ste hovorili odborné informácie a správali ste sa veľmi priateľsky.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Daniel Leško, účastník kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Atmosféra na kurze bola veľmi priateľská, čo hodnotím ako veľké pozitívum. Lektor venoval pozornosť každej našej otázke. Jeho prístup bol odborný a zároveň veľmi zrozumiteľný aj pre ľudí, ktorí sa s účtovníctvom nikdy predtým nestretli.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Agáta Džugan, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Celkový výkon lektora bol výborný. Vedel odpovede na všetky otázky týkajúce sa účtovných postupov.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Katarína Krasnická, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

S kurzom som bola maximálne spokojná. Splnil všetky moje očakávania. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Zuzana Hojdanová, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov

Vynikajúca lektorka pani Monika Vrančíková. Kurz splnil všetky moje očakávania. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Kristína Beráková, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Humenné
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícky kurz

Vyučujúci lektori na kurze boli na vysokej odbornej úrovni, ochotní odpovedať na všetky moje otázky. Veľmi dobre vybavenie učebne a kvalitné učebné materiály. Som rada, že som sa rozhodla pre kurz v tejto vzdelávacej spoločnosti. Absolvovanie kurzu bol pre mňa novým krokom do sveta biznisu. Ďakujem!

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Dana Belejová, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov

Veľmi profesionálny ľudský prístup. Obdivujem trpezlivosť! Myslím si, že kurz bol vedený na dostatočne odbornej úrovni. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Bc. Mária Regendová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Lektor Ing. Hvozdík : trpezlivý, ochotný, ústretový. Odborník vo svojej profesii. Veľká spokojnosť.

Pridala by som ešte týždeň na precvičenie v programoch. Kurz naplnil moje očakávania a objasnil podstatu účtovníctva.

Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Ing. Gabriela Rebová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Angelika Gyorki, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Kurz odporúčam. Informácie boli prezentované veľmi jasne a zrozumiteľne.

Odbornosť, správanie a celkový výkon lektora je na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.

Kurz bol dostatočne odborný, získali sme viac informácií, než sme očakávali.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Lýdia Serbinčíková, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Odporúčam. ?

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Michaela Ivankova, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Pani lektorka Tkáčová bola úžasná. Jej podanie informácii bolo zrozumiteľné, bola trpezlivá, ústretová a veľmi milá. Jednoznačne odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Michala Juhászová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Bez výhrad. Jednoznačne odporúčam. Vynikajúca lektorka pani Tkáčová.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Evzen Stuber , účastník kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Maximálna spokojnosť. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Mgr. Andrea Pojezdalová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Oceňujem prístup lektorky k výučbe (ľudský, praktický, profesionálny). Pri výklade látky a účtovných príkladoch vysvetľovala veci tak ako ich máme očakávať v praxi. Z dištančného vzdelávania som mala obavy, ale na konci som zhodnotila, že moje obavy boli zbytočné.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Ing. Sabová Magdaléna, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, ONLINE

Zažite aj vy príjemnú a priateľskú atmosféru na našich účtovníckých kurzoch