Skúsený tím lektorov

Náš učebný tím tvoria profesionálni lektori a účtovníci s   v dlhoročnými skúsenosťami a dostatočnou odbornou praxou. Každý  z lektorov je účtovník a má vlastnú účtovnú firmu, čo zaručuje jeho vysokú odbornosť aj prehľad v aktuálnej legislatíve. Výučba prebieha na moderných počítačoch s odpovedajúcim programovým vybavením. Účtovníctvo vyučujeme na ekonomických programoch KROS (ALFA plus, OLYMP, OMEGA), MRP, POHODA a ďalších.

Účtovníctvo a ovládanie počítačov, prácu s kancelárskym balíkom Microsoft Office (programy Word, Excel, Powerpoint,…) alebo prácu s grafickými editormi Corel Draw, Corel Photo Paint školíme vo viacerých mestách Východného Slovenska. Naše kurzy pravidelne realizujeme v Trebišove, Michalovciach, Košiciach, Humennom, Kráľovskom Chlmci a ďalších. Radi zorganizujeme školenie aj vo vašom meste alebo vašej firme.

Lektor Marcel Hvozdík | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Ing. Marcel Hvozdík

konateľ, lektor, koordinátor vzdelávania

Vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu v Košiciach pri SPU v Nitre, odbor ekonomika podniku Doplnkové pedagogické štúdium.

Marcel po ukončení štúdia pracoval 5 rokov ako učiteľ na strednej škole. Od doku 2005 vedie účtovníctvo a spracováva mzdy v ekonomických programoch KROS. Od roku 2006 sa venuje vzdelávacej a lektorskej činnosti v oblasti účtovníctva a podnikania. Zúčastnil sa viacerých vzdelávacích projektov a prednášal v desiatkach firiem. V roku 2016 zakladá vlastnú vzdelávaciu agentúru so špecializáciou na účtovnícke kurzy a získava akreditáciu ministerstva školstva. Jeho účtovnými a počítačovými kurzami od tej doby prešlo niekoľko tisíc absolventov.

Lektorka Denisa | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Fülöpová Denisa

Lektorka, profesionálna účtovníčka, 10 rokov praxe

Denisa má dlhoročné skúsenosti s vedením účtovníctva firiem a SZČO. Ako účtovníčka spracováva doklady desiatkam firiem. Je skúsená používateľka ekonomických programov, najmä softvéru KROS. Ako lektorka u nás pôsobí od roku 2016, najmä v mestách Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany. Hovorí plynulo po maďarsky, je veľmi ústretová a má výborné prezentačné vlastnosti.

Ing. Mária Bačíková

lektorka, profesionálna účtovnícka prax 19 rokov

Majka je skúsená lektorka aj účtovníčka. Po ukončení vysokej školy pôsobila v riadiacej funkcií Ozbrojených síl. S výučbou účtovníctva začala v roku 2003 na SPŠ vo Svite. Pôsobila ako účtovníčka vo viacerých súkromných spoločnostiach, ako prednostka obecného úradu, konateľka spoločnosti a kontrolórka obce. Za vyše 19 rokov školiteľskej a účtovníckej praxe prednášala vo viacerých vzdelávacích firmách s pôsobnosťou po celom Slovensku. So záujmom sleduje všetky legislatívne zmeny. Jej podmanivý rozhlasový hlas si okamžite získa svojich poslucháčov. Študenti ju chvália pre láskavé a trpezlivé vystupovanie, ochotu odpovedať na každú položenú otázku.

Lektorka Monika | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Monika Vrančíková

lektorka, profesionálna účtovnícka prax 27 rokov

Monika je skúsená lektorka aj účtovníčka. S výučbou účtovníctva začala v roku 1997. Za vyše 20 rokov školiteľskej a účtovníckej praxe prednášala vo viacerých vzdelávacích firmách s pôsobnosťou po celom Slovensku. So záujmom sleduje všetky legislatívne zmeny. Jej študenti ju chvália pre láskavé a trpezlivé vystupovanie, ochotu predať účastníkom kurzu maximum informácií.

Mgr. Anna Husárová

lektorka, mediátorka, podnikateľka a profesionálna účtovnícka

Anka je skúsená lektorka aj účtovníčka. Po ukončení školy  pôsobila na mnohých účtovníckych a ekonomických pozíciách v rôznych súkromných spoločnostiach. Následne pôsobila 11 rokov  ako ekonómka v obciach. Od roku 2020 podniká ako SZČO, spracúva účtovníctvo v programe MRP. Prednáša vo viacerých vzdelávacích firmách s pôsobnosťou po celom Slovensku. Anka pôsobí aj ako mediátorka. Sleduje všetky legislatívne zmeny nevyhnutné k spracovaniu účtovnej dokumentácie. Je veľmi trpezlivá a  milá. Je to odborníčka na účtovníctvo. S ľahkosť zvláda účtovníctvo a financovanie pri chode samospráv, rozpočtových a príspevkových organizácií. Pozná účtovnícke programy KROS a MRP.

Lektorka Anna | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Anna Tkáčova

lektorka v Košiciach a na Strednej ekonomickej škole

Anna pôsobí ako lektorka na našich košických kurzoch. Rovnako ako ostatní lektori, aj ona aktívne ovláda účtovníctvo a mzdovú problematiku. Aktívne účtuje v programoch KROS a MRP od roku 1999. Okrem účtovania pôsobila ako asistent audítora alebo ekonómka v bytovom družstve. Absolventi našich kurzov si pochvaľujú jej trpezlivý prednes, výborné príklady z praxe a zrozumiteľné vysvetlenie zložitej účtovnej problematiky.

Lektorka Simona | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Mgr. Lenka Semanová

účtovníčka a lektorka

Lenka je člen tímu našich lektorov na účtovníckych kurzoch, vyučuje u nás od roku 2016. Aj ona má za sebou dlhoročnú účtovnícku prax a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva a spracovaním miezd pre desiatky firiem. Najradšej účtuje v programoch KROS. Jej študenti oceňujú jej príjemné vystupovanie, výborný prehľad v účtovníctve a vysoké pracovné nasadenie.

Marián Mulík

účtovník a lektor

Marián  je najmladší člen tímu našich lektorov na účtovníckych kurzoch, vyučuje u nás od roku 2019. Má za sebou  účtovnícku prax a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva a spracovaním miezd pre niekoľko firiem. Účtuje a vyučuje  v programoch od firmy KROS. Jeho študenti oceňujú príjemné vystupovanie, výborný prehľad v účtovníctve, vysoké pracovné nasadenie a trpezlivosť.

Ing. Marcel Hvozdík JR

programátor, grafik a lektor PC kurzov

Marcel je  člen tímu našich PC lektorov, vyučuje u nás od roku 2016. Ukončil štúdium  informatiky v Košiciach a vyučuje na našich počítačových,  grafických a programátorských kurzoch. Okrem toho programuje aplikácie a pracuje v programátorskej firme NESS.  Jeho študenti oceňujú príjemné vystupovanie, trpezlivosť a výborný prehľad v IT.

Lektor Tomáš Hvozdík | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Tomáš Hvozdík

lektor a administrátor PC kurzov

Tomáš je  člen tímu našich PC kurzov, vyučuje u nás od roku 2016. Momentálne študuje ekonómiu v Košiciach. Okrem toho pomáha s administratívou pred a po ukončení kurzov. Jeho študenti oceňujú príjemné vystupovanie a trpezlivosť.