Sme špecialisti na účtovnícke a počítačové kurzy

Pripravujeme pre vás kvalitné rekvalitfikačné kurzy od roku 2006.

Sme špecialisti na výučbu účtovníctva a práce s počítačom pre začiatočníkov a pokročilých. Kurzy účtovníctva a počítačové kurzy pre vás realizujeme už od roku 2006. V súčasnosti sa zameriavame na rekvalifikačné kurzy pre dlhodobo nezamestnaných.

Od tej doby prešli našimi kurzami tisícky spokojných účastníkov, ktorým sme rozšírili obzory a pomohli získať nové znalosti, vedomosti aj pracovné uplatnenie.

Od roku 2016 sme získali akreditáciu Ministerstva školstva pre účtovnícke a počítačové kurzy.

V roku 2017 sme vypísali vyše 30 rôznych kurzov a školení s celkovou kapacitou 850 osôb.

Kurz výuka práce na počítači | Hvozdik.sk - praktické počítačové kurzy
počítačové kurzy pre nezamestnaných | Hvozdik.sk - rekvalifikačné kurzy

Skvelý tím lektorov

Náš učebný tím tvorí 5 aktívnych a profesionálnych lektorov v dlhoročnými skúsenosťami a dostatočnou odbornou praxou. Každá z lektorov je účtovník a má vlastnú účtovnú firmu, čo zaručuje jeho vysokú odbornosť aj prehľad v aktuálnej legislatíve. Výučba prebieha na moderných počítačoch s odpovedajúcim programovým vybavením. Účtovníctvo vyučujeme na ekonomických programoch KROS (ALFA plus, OLYMP, OMEGA), MRP, POHODA a ďalších.

Účtovníctvo a ovládanie počítačov, prácu s kancelárskym balíkom Microsoft Office (programy Word, Excel, Powerpoint,…) alebo prácu s grafickými editormi Corel Draw, Corel Photo Paint školíme vo viacerých mestách Východného Slovenska. Naše kurzy pravidelne realizujeme v Trebišove, Michalovciach, Košiciach, Humennom, Kráľovskom Chlmci a ďalších. Radi zorganizujeme školenie aj vo vašom meste alebo vašej firme.