Účtovnícke kurzy | Kurz Podvojné účtovníctvo

Praktický kurz podvojného účtovníctva pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurz Podvojné účtovníctvo je ideálny pre všetkých, ktorí chcú začať viesť podvojné účtovníctvo. V priebehu 120 vyučovacích hodín vás naučíme nielen teóriu, ale najmä spracovanie podvojného účtovníctva na počítači v ekonomickom softvéri.

Po skončení kurzu môžete sami začať viesť podvojné účtovníctvo. Budete mu rozumieť.

 • 120 hodín výučby

 • výuka na počítači

 • cena: ZADARMO
  pre evidovaných na úrade práce

 • cena: 479 €
  pre samoplatcov

Aktuálne termíny

Aktuálne termíny:

Online | Kurz účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

Každý pracovný deň od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Online | Kurz účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 15.5. – 23.6.2023

Každý pracovný deň od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Online | Kurz účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 12.6. – 20.7.2023

Každý pracovný deň od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Online | Kurz účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 10.7. – 25.8.2023

Každý pracovný deň od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Košice | Kurz účtovníctvo | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • TUKE, Němcovej 5, Košice (mapa)

V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Poprad | Kurz Účtovníctvo – komplet | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • Biznis Centrum Poprad,  Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad (mapa)

V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Spišská Nová Ves | Kurz Účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Humenné | Kurz Účtovníctvo – komplet | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • Admirent, s.r.o. (budova SLSP), Námestie slobody 25, Humenné (mapa)

v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Vranov nad Topľou | Kurz Účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou (mapa)

v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Rožňava | Kurz Účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • Rožňava

v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Michalovce | Kurz Účtovníctvo komplet | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • Green Line Centrum, kpt. Nálepku 6784/13B, Michalovce (mapa)

v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Trebišov | Kurz  účtovníctvo – komplet   | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • PC Zemplín, Cukrovarská 26, Trebišov (mapa)

v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Prešov | Kurz účtovníctvo komplet  | 220 hodín

 • od 19.4. – 6.6.2023

 • B50, s.r.o, Budovateľská 50, 080 01 Prešov (mapa)

V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30

Mám záujem

Pre koho je kurz určený?

 • Každého, kto chce začať viesť podvojné účtovníctvo

 • Pre živnostníkov, ktorí si chcú získať praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva

 • Pre ľudí, ktorí chcú spoznať základy podvojného účtovníctva a naučiť sa ovládať ekonomický softvér

 • Pre nezamestnaných z úradu práce v rámci rekvalifikácie

Čo sa naučíte?

 • Správne viesť podvojné účtovníctvo v ekonomickom softvéri

 • Ovládať ekonomický účtovný softvér na vedenie podvojného účtovníctva (Omega, Pohoda)

 • Po ukončení kurzu zvládnete sami viesť podvojné účtovníctvo pre SZČO/firmu

 • Vystaviť a zaúčtovať faktúry, účtovať majetok, zásoby, náklady, výnosy, mzdy a ďalšie náležitosti z PÚ

 • Spoznáte aktuálnu legislatívu a dôležité zákony týkajúce sa účtovníctva a miezd

Ste registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný?

1) Vyberte si miesto a termín kurzu a kliknite na tlačítko Mám záujem. Na stránke s formulárom vyplňte svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväzný dopyt.

2) Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti. Pošleme vám e-mailom jednoduchý formulár, ktorý si vyplníte a donesiete na schválenie na váš úrad práce.

3) Ak vám úrad práce žiadosť o kurz schváli, je to v poriadku a uvidíme sa v školiacej miestnosti.

Schválenie žiadosti

Schválenie žiadosti o rekvalifikačný kurz na úrade práce zvyčajne trvá do 7 – 14 dní, preto vám odporúčame rezervovať si miesto v kurze čo najskôr. Po vypísaní kurzu sa miesta rýchlo míňajú.

Rezervovať si kurz nezáväzne

Ste samoplatca / fyzická osoba / firma?

1) Vyberte si miesto a termín kurzu a kliknite na tlačítko Mám záujem. Na stránke s formulárom vyplňte svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväzný dopyt.

2) Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti. Pošleme vám e-mailom predfaktúru a po jej úhrade môžete na kurz nastúpiť.

Rezervovať si kurz nezáväzne

Nezamestnaný z ÚP

ZADARMO
 • 120 hodín výučby
 • kurz podvojné účtovníctvo
 • získate 2 certifikáty

Samoplatca

419 / osoba
 • 40 hodín výučby
 • kurz podvojné účtovníctvo
 • získate 2 certifikáty

Malá skupina účastníkov = veľký výkon

Účtovnícky kurz zvyčajne realizujeme v malej skupine – okolo 10 účastníkov. Je to preto, aby sa lektor mohol behom kurzu dostatočne venovať vašim potrebám a otázkam. Chceme, aby ste si z našich kurzov odniesli čo najviac vedomostí a znalostí. Naším jediným cieľom je, aby ste po skončení kurzu boli schopní samostatnej práce v danej oblasti.

Naučíte sa pracovať na počítači!

Na rozdiel od konkurencie, naše účtovnícke kurzy prebiehajú viac ako 75 % času na počítači/notebooku, takže si účtovnícke úlohy reálne skúšate na počítači. Každý má vždy k dispozícii vlastný počítač/notebook s ekonomickým softvérom, na ktorom pracuje. Máme vlastné výkonné notebooky. Kurzy prebiehajú v moderne vybavených počítačových učebniach na školách alebo vo firmách.

Na kurz si po dohode môžete doniesť aj vlastný notebook.

Program kurzu Podvojné účtovníctvo (120 hodín)

Program, v ktorom sa naučíte účtovať je OMEGA, resp. POHODA.

Čo sa naučíte?

 • Čo to je súvaha, majetok a zdroje krytia majetku
  • vymedzenie a členenie majetku účtovnej jednotky,
  • vymedzenie a členenie zdrojov krytia majetku účtovnej jednotky,
  • súvaha – definícia, druhy, formy, štruktúra
 • Účtovné záznamy, hospodárske operácie, účtovné prípady – účtovná dokumentácia,
  • účtovné doklady, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva, účtovné zápisy…
  • súvahové hospodárske operácie…
  • výsledkové hospodárske operácie….
 • Sústava účtov v systéme podvojného účtovníctva, pravidlá účtovania
  • definícia účtu, podstata a členenie účtov, účty aktív a účty pasív, účty nákladov a účty výnosov a pravidlá účtovania
 • Účtové triedy členenie a charakteristika
 • Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
  • členenie, charakteristika, oceňovanie a účtovanie DM…
  • účtovanie odpisov…
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
  • charakteristika zásob, evidencia a zúčtovanie zásob, oceňovanie zásob…
  • inventarizácia zásob…
  • spôsob A účtovania materiálu a tovaru…
  • spôsob B účtovania materiálu a tovaru…
 • Účtová trieda 2 – Finančné účty
  • peňažné prostriedky, oceňovanie a inventarizácia peňažných prostriedkov…
  • bankové účty, bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci…
  • krátkodobý finančný majetok – charakteristika, oceňovanie a účtovanie…
 • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
  • charakteristika, oceňovanie a inventarizácia zúčtovacích vzťahov podniku…
  • zúčtovacie vzťahy z obchodného styku…
 • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
  • charakteristika vlastného imania, právne formy podnikania
  • oceňovanie a inventarizácia vlastného imania…
 • Účtová trieda 5 – Náklady
  • všeobecná charakteristika a klasifikácia nákladov…
  • zásady účtovania nákladov…
 • 7. Účtová trieda 6 – Výnosy
  • všeobecná charakteristika a právna úprava výnosov, účtovanie výnosov…
  • účtovanie výnosov z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti
 • 8. Účtová trieda 7 – Uzávierkové a podsúvahové účty
  • podstata a význam výsledku hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve, účtovanie na účte 701, 702 a 710…
 • Zostavenie účtovnej uzávierky
 • Zostavenie účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát
 • Riešenie množstva príkladov z podvojného účtovníctva
 • Riešenie komplexných príkladov ručne a na počítači

Ako boli s kurzom spokojní samotní účastníci?

Jiří Galdia - Webovica.sk

S kurzom som bol veľmi spokojný. Naučil som sa všetko, čo som potreboval pre vedenie účtovníctva pre svoju živnosť. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Jirko, účastník kurzu Účtovníctvo Komplet
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Bolo mi na vašom kurze príjemne a pomohlo mi to, pretože ste hovorili odborné informácie a správali ste sa veľmi priateľsky.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Daniel Leško, účastník kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Atmosféra na kurze bola veľmi priateľská, čo hodnotím ako veľké pozitívum. Lektor venoval pozornosť každej našej otázke. Jeho prístup bol odborný a zároveň veľmi zrozumiteľný aj pre ľudí, ktorí sa s účtovníctvom nikdy predtým nestretli.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Agáta Džugan, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Celkový výkon lektora bol výborný. Vedel odpovede na všetky otázky týkajúce sa účtovných postupov.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Katarína Krasnická, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

S kurzom som bola maximálne spokojná. Splnil všetky moje očakávania. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Zuzana Hojdanová, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov

Vynikajúca lektorka pani Monika Vrančíková. Kurz splnil všetky moje očakávania. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Kristína Beráková, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Humenné
Účastník kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícky kurz

Vyučujúci lektori na kurze boli na vysokej odbornej úrovni, ochotní odpovedať na všetky moje otázky. Veľmi dobre vybavenie učebne a kvalitné učebné materiály. Som rada, že som sa rozhodla pre kurz v tejto vzdelávacej spoločnosti. Absolvovanie kurzu bol pre mňa novým krokom do sveta biznisu. Ďakujem!

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Dana Belejová, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Trebišov

Veľmi profesionálny ľudský prístup. Obdivujem trpezlivosť! Myslím si, že kurz bol vedený na dostatočne odbornej úrovni. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Bc. Mária Regendová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Lektor Ing. Hvozdík : trpezlivý, ochotný, ústretový. Odborník vo svojej profesii. Veľká spokojnosť.

Pridala by som ešte týždeň na precvičenie v programoch. Kurz naplnil moje očakávania a objasnil podstatu účtovníctva.

Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Ing. Gabriela Rebová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Angelika Gyorki, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Kurz odporúčam. Informácie boli prezentované veľmi jasne a zrozumiteľne.

Odbornosť, správanie a celkový výkon lektora je na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.

Kurz bol dostatočne odborný, získali sme viac informácií, než sme očakávali.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Lýdia Serbinčíková, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Odporúčam. ?

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Michaela Ivankova, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Michalovce

Pani lektorka Tkáčová bola úžasná. Jej podanie informácii bolo zrozumiteľné, bola trpezlivá, ústretová a veľmi milá. Jednoznačne odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Michala Juhászová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Bez výhrad. Jednoznačne odporúčam. Vynikajúca lektorka pani Tkáčová.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Evzen Stuber , účastník kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Maximálna spokojnosť. Odporúčam.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Mgr. Andrea Pojezdalová , účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, Košice

Oceňujem prístup lektorky k výučbe (ľudský, praktický, profesionálny). Pri výklade látky a účtovných príkladoch vysvetľovala veci tak ako ich máme očakávať v praxi. Z dištančného vzdelávania som mala obavy, ale na konci som zhodnotila, že moje obavy boli zbytočné.

Celkové hodnotenie kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy | Hodnotenie lektora kurzu: Hodnotenie kurzu | Hvozdik.sk - účtovnícke a počítačové kurzy

Ing. Sabová Magdaléna, účastníčka kurzu Účtovníctvo Komplet, ONLINE

Zažite aj vy príjemnú a priateľskú atmosféru na našich účtovníckých kurzoch